12 253 značek
4 987 700 uživatelských příruček
Stáhněte si manuál, je to zdarma! Czechmanuals vám umožní stáhnout několik typů dokumentů, aby se co nejlépe využít váš Mobilní telefon HTC DESIRE HD: uživatelská příručka, návod k obsluze, manuál.
Sponzorované odkazy


Návod k použití HTC DESIRE HD - USER MANUAL

Czechmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HTC DESIRE HD - USER MANUAL Mobilní telefon.

Sponzorované odkazy

HTC DESIRE HD - USER MANUAL: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9171 Ko)


Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:
HTC DESIRE HD QUICK START GUIDE
HTC DESIRE HD USER MANUAL
HTC DESIRE HD QUICK START GUIDE

Tento produkt, ačkoliv je zařazen pod značkou HTC, může být vyroben ze značek zzz po sloučení, akvizici, nebo po změně v názvu.

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HTC DESIRE HD - USER MANUAL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

Toto je poznámka. Poznámka casto poskytuje dodatecné informace, napíklad co se stane s telefonem, kdyz zvolíte provedení nebo neprovedení nkteré operace. Poznámka také poskytuje uzitecné informace, které mohou platit pouze v nkterých situacích. Toto je tip. Tip poskytuje alternativní zpsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umozuje seznámit se s moznostmi, které mohou být uzitecné. Toto oznacuje velmi dlezitou informaci. Dlezitá informace je nco, co musíte znát, abyste provedli nkterý úkol nebo umoznili správnou cinnosti jisté operace. Toto poskytuje informace o bezpecnostních opateních, tj. informace, které vás upozorují na to, abyste se mli na pozoru ped potenciálními problémy s pouzíváním telefonu. Obsah Obsah Základní informace Obsah balení Telefon Spodní kryt Karta SIM Pamová karta Baterie Zapnutí nebo vypnutí telefonu Zadání kódu PIN Pohybu prst 7 7 9 10 11 12 15 15 15 7 Zacínáme První nastavení telefonu Obrazovka Plocha Stav a oznámení Panel oznámení Pipojení telefonu k pocítaci Vyhledávání v telefonu a na Internetu Nastavení hlasitosti Rezim spánku 16 16 16 18 20 21 23 25 26 Pizpsobení Pizpsobte si telefon pln podle sebe Pizpsobení telefonu s pomocí scén Zmna tapety Pouzití nového vzhledu Pizpsobení obrazovky Plocha pomocí widget Pidání ikon a dalsích zástupc na obrazovku Plocha Pidání slozek na obrazovku Plocha Peuspoádání nebo odebrání widget a ikon na obrazovce Plocha Peuspoádání obrazovky Plocha Zmna vyzváncích tón a pipomenutí Peuspoádání nebo skrytí karet aplikací 27 7 7 8 9 9 1 1 4 6 Telefonní hovory Telefonování Píjem hovor HTC ID volajícího Pouzití mozností bhem hovoru Pouzití seznamu hovor Blokování volajících Sluzby volání Zapnutí nebo vypnutí rezimu Letadlo...
  Know our Partners   Nejčastější dotazy   Kontaktovat tým Czechmanuals   Poslední hledání
Nejnovější přírůstky
  Sitemap
Výrobci začínající na A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2005 - 2012 - Czechmanuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.