12 253 značek
4 987 700 uživatelských příruček
Stáhněte si manuál, je to zdarma! Czechmanuals vám umožní stáhnout několik typů dokumentů, aby se co nejlépe využít váš Kávovar DELONGHI ECO 310. R: uživatelská příručka, návod k obsluze, manuál.
Sponzorované odkazy


Návod k použití DELONGHI ECO 310. R

Czechmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku DELONGHI ECO 310. R Kávovar.

Sponzorované odkazy

DELONGHI ECO 310. R: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (108 Ko)


Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:
DELONGHI ECO 310. R
Abstrakt manuálu: návod k obsluze DELONGHI ECO 310. R

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

Pejeme vám hodn píjemných chvil s vasím novým spotebicem. Udlejte si pár volných minut k proctení tohoto návodu k pouzití. Zamezíte tím moznému riziku nebo poskození spotebice. Symboly pouzívané v tomto návodu Dlezitá upozornní jsou oznacena následujícími symboly. Je naprosto nutné ídit se tmito upozornními. Nebezpecí! Nerespektování mze být nebo je pícinou úrazu elektrickým proudem s ohrozením zivota. Pozor! Nerespektování mze být nebo je pícinou úrazu nebo poskození spotebice. Nebezpecí popálení! Nerespektování mze být nebo je pícinou popálení nebo opaení. Poznámka: Tento symbol upozoruje na informace dlezité pro uzivatele. Úvod párou. Bhem pouzívání spotebice se nedokýtejte plochy pro ohev sálk která je horká. pouzívání v souladu s urcením Tento spotebic je urcen pro pípravu kávy a ohívání nápoj. Tento pístroj je urcen výhradn k domácímu pouzívání. Není urcen k pouzívání v: - prostedích vyuzívaných jako kuchyn pro personál obchod, kanceláí a jiných pracov-ních oblastí - agroturistika - hotelech, motelech a jiných ubytovacích zaízeních - pronajímání pokoj Jakékoliv jiné pouzití je nevhodné a mze pedstavovat nebezpecí. Výrobce neodpovídá za pípadné skody zpsobené nevhodným pouzitím spotebice. návod k pouzití Ped zahájením pouzívání spotebice si pozorn pectte tento návod. - Nerespektování tchto pokyn mze být pícinou úrazu nebo poskození spotebice. Výrobce neodpovídá za skody zpsobené nedodrzením tchto pokyn. Poznámka: Tento návod uschovejte. V pípad pedání spotebice jiným osobám jim pedejte i tento návod k pouzití. BezpecnoSt základní bezpecnostní opatení Nebezpecí! Vzhledem k tomu, ze spotebic je napájen z elektrické sít, nelze vyloucit úraz elektrickým proudem. Dodrzujte následující bezpecnostní opatení: · Nedotýkejte se spotebice, pokud máte mokré ruce. · Nedotýkejte se zástrcky, pokud máte mokré ruce...
  Know our Partners   Nejčastější dotazy   Kontaktovat tým Czechmanuals   Poslední hledání
Nejnovější přírůstky
  Sitemap
Výrobci začínající na A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2005 - 2012 - Czechmanuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.